دوره مجازی عمران

هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/4/24
تاریخ شروع دوره : 1398/4/25
تاریخ پایان دوره : 1398/4/25
نوع دوره : کارگاه آموزشی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره مجازی عمران
نام محل برگزاری