دوره مجازی عمران

هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/4/24
تاریخ شروع دوره : 1398/4/25 تاریخ پایان دوره : 1398/4/25
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره مجازی عمران
محل برگزاری
مدرسان